Werkterreinen

Industriële bouw

Industriële bouw

Industriële installaties zijn veelal torens en hallen die ontworpen zijn voor specifieke technologieën. Ontwerpers van allerlei vakgebieden moeten een goed beeld hebben van de processen waarvoor de faciliteit zal dienen. Zo kunnen zij de belasting van de constructies nauwkeurig berekenen. Helaas worden industriële installaties vaak ten onrechte te klein ontworpen omdat de ontwerpers geen gedegen technologische analyse maken, waardoor de belasting te hoog wordt ingeschat. Dit leidt tot onnodige slijtage van staal en beton.

Wij analyseren de technologie waarvoor het gebouw bestemd is grondig. Hierdoor kunnen de optredende belastingen nauwkeurig worden vastgesteld en ontstaat een economisch ontwerp. De berekeningen worden altijd in 3D uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met ruimtelijke invloeden en waarbij de werkelijke werking van de constructie wordt weergegeven. Indien nodig houden wij rekening met seismische effecten, trillingen, plasticiteit en voeren wij knikanalyses uit. Wij maken het fysieke model in een erkend 3D-programma waarbij tekenfouten zijn uitgesloten. Dit garandeert een naadloze montage op de bouwplaats en geen conflicten. Wij zorgen voor uitgebreide constructie en werkplaatsdocumentatie. Wij zijn ook gespecialiseerd in de optimalisatie van industriële constructies.

Bouwkundige constructies

Bouwkundige constructies

Technische bouwwerken zijn constructies zoals draagconstructies voor apparatuur, reclamemasten of GSM-masten. Zij zijn gewoonlijk klein van omvang maar complex van aard. Zij vergen een zorgvuldige analyse en soms geavanceerde berekeningen die rekening houden met allerlei factoren. Deze structuren zijn ofwel vrijstaand of worden bovenop bestaande structuren geplaatst.

Wij analyseren de funderingsmogelijkheden van onze constructies. Wij beschikken over gelicentieerde 3D-software die zeer nauwkeurige niet-lineaire berekeningen mogelijk maakt, evenals gedetailleerde werkplaatsdocumentatie. Wij zijn gespecialiseerd in industriële draagconstructies en podiumconstructies voor theaters, waaronder portaalbruggen, werkplatformen en mobiele podia.

Deskundige rapporten

Deskundige rapporten

 Door middel van deskundigenrapporten worden de door de opdrachtgever gestelde vragen duidelijk beantwoord. Zij hebben meestal betrekking op de mogelijkheden om bestaande gebouwen aan te passen, uit te breiden of te verbouwen. Het deskundigenrapport wordt uitgevoerd op een wijze die past bij de bedoelingen van de opdrachtgever en wordt zo nodig ondersteund door relevant onderzoek.

Wij concentreren ons op de wensen van de opdrachtgever door alle middelen in te zetten om de vragen die de klant stelt, zo nauwkeurig mogelijk te kunnen beantwoorden. Bij bestaande constructies maken wij onder andere gebruik van laboratoriumproeven, graafwerkzaamheden, bodemonderzoeken, landmetingen en boorgaten. Onze deskundigenrapporten worden opgesteld door bouwkundigen of gekwalificeerde ingenieurs. Ze bevatten duidelijke tekeningen en nauwkeurige en ondubbelzinnige conclusies

Kantoorgebouw

Kantoorgebouw

Kantoorgebouwen behoren tot de meest gebouwde bedrijfsgebouwen. Architecten zoeken vanzelfsprekend naar interessante, moderne vormen en oplossingen die aantrekkelijk zijn voor potentiële huurders. Nieuwe kantoorgebouwen worden vaak ontworpen volgens BREEAM- of LEED-normen, die specifieke designoplossingen vereisen.

Wij kiezen graag voor interessante architectonische vormen. Wij begrijpen de ruimtelijke behoeften van kantoorruimtes, ontwerpen comfortabele tussenruimtes en praktische parkeeroplossingen. Wij ontwerpen economisch, op basis van 3D en parallelle 2D rekenmodellen, rekening houdend met optimale gebruiksmogelijkheden.

Dienstverlening

Dienstverlening

Bedrijfsgebouwen hebben een grote diversiteit. Ze kunnen bijvoorbeeld dienen voor winkels, horeca, gezondheidszorg of fitness. Elk type pand heeft een ander karakter, andere eisen en kan op verschillende tijdstippen geopend zijn. Vaak is het voor de ontwikkelaar in de ontwerpfase moeilijk om aan te geven welk profiel de toekomstige huurders zullen hebben.

De door KMT ontworpen bedrijfsgebouwen zijn flexibel en gericht op de behoeften van de klant. Wij stellen het gebruik van moderne technologieën voor waarmee een efficiënt gebruik van energie en nutsvoorzieningen mogelijk is, vergeleken met de meer klassieke ontwerpen.

Residentiële bouw

Residentiële bouw

Gebouwen voor bewoning worden meestal gebouwd door ontwikkelaars die uit zijn op kosteneffectieve en beproefde methoden. Aangezien dit soort projecten vaak met leningen wordt gerealiseerd, zijn stiptheid, materiaalbesparing en een goede ontwerpkwaliteit van groot belang, waardoor vertragingen op de bouwplaats worden voorkomen.

Wij vinden dat nieuwbouwwoningen lage bouw- en exploitatiekosten horen te hebben, wat zich vertaalt in de marktwaarde ervan. Daarom bieden wij beproefde oplossingen die materiaalbesparing en een laag energieverbruik garanderen. Wij gebruiken een speciaal projectmanagementsysteem om de deadlines te halen.

Monumentale gebouwen

Monumentale gebouwen

Historische gebouwen vragen een aanpak die rekening houdt met het verleden en de veranderingen die gebouwen hebben doorgemaakt. Het zijn constructies die een weloverwogen volgorde van uitvoering vereisen, zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd waarbij de aangetroffen bouwsels worden beschermd. Er moet ook rekening worden gehouden met grotere montagetoleranties als gevolg van de vervorming van oude structuren. Bij verbouwingen aan dit soort structuren moet de historische waarde ervan worden benadrukt.

Wij hebben veel ervaring met de reconstructie en restauratie van historische gebouwen. Wij geven speciale aandacht aan het behoud van de bestaande architectonische vormen en het benadrukken van de historische waarde van het gebouw. Wij streven ernaar veranderingen aan te brengen waardoor het gebouw wordt aangepast aan de moderne normen, met inachtneming van de voorschriften voor monumentenzorg.

Eengezinswoningen

Eengezinswoningen

Eengezinswoningen moeten eenvoudig te bouwen en goedkoop te exploiteren zijn. Aangezien zij veelal door kleinere aannemers worden gebouwd, is duidelijke en ondubbelzinnige ontwerpdocumentatie van groot belang. Aandacht voor isolatiedetails is cruciaal. Eengezinswoningen moeten voldoen aan de huidige energienormen.

Wij ontwerpen eengezinswoningen volgens energiezuinige normen. Wij besteden bijzondere aandacht aan oplossingen voor koudebruggen, voegen en vochtwering. Wij verlenen volledige ondersteuning aan de uitvoering van de projecten tot aan de oplevering en lichten eventuele tekortkomingen toe.

×