Bouwkundige deskundigheid

Beoordeling naar de technische staat, onderzoek van de draagconstructie en belasting van bestaande bouwwerken, ontwerpen van versterkingen en herstel van gebreken

Bepaling van het draagvermogen en de technische staat

Bepaling van het draagvermogen en de technische staat

Aanbouwen en uitbereiden

Aanbouwen en uitbereiden

Projecten voor versterkingen

Projecten voor versterkingen

Renovatie van bestaande gebouwen

Renovatie van bestaande gebouwen

Onze Aanpak

Expertises worden uitgevoerd om de vragen van de investeerder eenduidig te beantwoorden. Deze vragen hebben meestal betrekking op de mogelijkheid om bestaande objecten te verzwaren, aan te passen, uit te breiden of te renoveren. De expertise moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bedoelingen van de investeerder en, indien nodig, onderbouwd met passend onderzoek.

We richten ons op wat de investeerder wil en gebruiken alle middelen om zijn vragen nauwkeurig te beantwoorden. Hiervoor maken we gebruik van laboratoriumonderzoeken van bestaande constructies, voeren we opgravingen uit, boren we gaten, voeren we grondonderzoeken uit en doen we landmetingen. We kiezen de reikwijdte van de werkzaamheden met gezond verstand en ervaring om de investeerder niet onnodig bloot te stellen aan kosten. Onze expertises worden opgesteld door bouwkundige deskundigen of bevoegde ontwerpers. Ze bevatten duidelijke tekeningen en precieze en eenduidige conclusies.

Stel gerust vragen. Wij zullen VANDAAG antwoorden.

×