Projektowanie konstrukcji żelbetowych w BIM

Koncepcja, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy

Budynki przemysłowe

Budynki przemysłowe

Budownictwo specjalistyczne

Budownictwo specjalistyczne

Budynki Biurowe

Budynki Biurowe

Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne

Obliczenia


Konstrukcje żelbetowe liczymy w oparciu o aktualne normy EN, z odpowiednimi załącznikami krajowymi. Obliczenia wykonujemy w środowisku Dlubal RFEM na podstawie przestrzennych modeli MES. Pozwala to lepiej oddać rzeczywistą pracę konstrukcji uwzględniając wpływy przestrzenne. Takie podejście umożliwia również precyzyjne zebranie obciążeń na stropy transferowe, tarcze czy fundamenty uwzględniając sztywność dochodzących ścian i słupów. Licząc fundamenty zawsze bierzemy pod uwagę zmienność sztywności podłoża pod wpływem obciążenia, która potrafi zmieniać się nawet 10 krotnie, zależnie od nacisków (!). Często spotykane przyjmowanie jednego współczynnika sprężystości dla całej płyty fundamentowej jest radykalnie błędne i prowadzi do wypaczonych wyników. Kolejnym istotnym elementem obliczeń, tak kosztownych elementów jakimi są płyty fundamentowe, jest uwzględnienie sprężystego podparcia krawędzi płyt na ścianach szczelinowych lub kolumnach jet-grouting. Modelując grunt na którym będzie wznoszony budynek wprowadzamy dane z odwiertów geotechnicznych do modelu 3D, który następnie aproksymuje uwarstwienia podobnie jak robią to programy geotechniczne. Rzadko bowiem zdarza się aby pod całym budynkiem grunt był dokładnie tak samo uwarstwiony. Przyjmowanie takiego uproszczenia jest kolejnym częstym błędem, prowadzącym, do sfałszowanych wyników.  W trakcie obliczeń na podstawie modeli przestrzennych należy również uwzględnić kolejność wznoszenia budynku oraz fakt, że w trakcie wykonywania kolejnych pięter konstrukcja poniżej doznała już istotnych odkształceń od ciężaru wykonanych wcześniej stropów, a w niektórych przypadkach również od skurczu. Takie podejście pozwala poprawnie zasymulować rzeczywistą pracę konstrukcji, co z kolei umożliwia jej bezpieczną optymalizację.

Dokumentacja


Konstrukcje żelbetowe modelujemy używając BIM, w programie Allplan lub Tekla Structures. W trakcie pracy wczytujemy modele 3D instalacji i architektury co umożliwia koordynację wielobranżową w 3D. Dzięki temu nasza konstrukcja jest zawsze w pełni skoordynowana z instalacjami i architekturą, zawierając wszystkie przebicia i otwory. Zbrojenie także modelujemy w 3D co pozwala na dokładne wpasowanie prętów i uniknięcie błędów kreślarskich. Jest to szczególnie istotne przy większych średnicach prętów, których ewentualne poprawy na budowie byłyby trudne. Modelowanie prętów w 3D jest szczególnie przydatne w miejscach nakładających się skośnych przegłębień fundamentów, a także tam gdzie występują oparcia i balek na słupach czy gęste zakłady zbrojenia. Dokumentacja rysunkowa jest generowana wprost z modeli 3D co wyklucza błędy kreślarskie. Dbamy o to się aby nasza dokumentacja była staranna i przejrzysta. Dodatkowo wraz z kompletem rysunków i opisem technicznym dostarczamy model 3D w formacie ifc, który można przeglądać w jednej z wielu darmowych przeglądarek np. Trimble Connect

Zachęcamy do zadawania pytań. Odpowiemy DZIŚ.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.