Zespół

mgr inż. Tomasz Klimczak

Prezes Zarządu / CEO, Projektant Konstrukcji / Structural Engineer


mgr Katarzyna Klupś

Prokurent / Proxy


Agnieszka Jagodzińska

Specjalista ds. Kadrowo – Finansowych / HR-Finance Specialist


mgr Adrianna Radziejewska

Asystentka ds. kadrowo-finansowych/HR and Finance Assistant


mgr inż. Cezary Sztanga

Inżynier Zapewnienia Jakości / Quality Assurance Engineer


mgr inż. Michał Juchniewicz

Inżynier Zapewnienia Jakości / Quality Assurance Engineer


mgr inż. Przemysław Długokęcki

Inżynier Zapewnienia Jakości / Quality Assurance Engineer


mgr Leman Cantaragiu

Technical and Security Support Specialist


mgr inż. Tymoteusz Fatek

Projektant Konstrukcji / Structural Engineer


mgr inż. Wojciech Krasicki

Projektant Konstrukcji / Structural Engineer


mgr inż. Michał Rogowski

Kierownik Projektu / Project Engineer


mgr inż. Rafał Orzoł

BIM Manager


mgr inż. Krzysztof Domagała

BIM Coordinator


mgr inż. Artur Szkarłat

BIM Engineer


mgr inż. Piotr Drewniak

BIM Engineer


mgr inż. Krzysztof Pikuła

BIM Engineer


mgr inż. Iwona Mularczyk

BIM Engineer


mgr inż. Mateusz Majchrzyk

BIM Engineer


mgr inż. Szymon Koman

BIM Engineer


mgr inż. Grzegorz Grotkowski

BIM Modeller


mgr inż. Mateusz Moroz

BIM Modeller


inż. Paulina Przerwa

BIM Modeller


inż. Łukasz Bielecki

BIM Modeller


mgr. inż. Sebastian Pronobis

BIM Modeller


mgr. inż. Michał Ejsymont

BIM Modeller