Weryfikacja Wielobranżowa

KMT3

Kompleksowo sprawdzimy dokumentację projektową

Budowanie w oparciu o niepełną, nieskoordynowaną branżowo, czy wręcz błędną merytorycznie dokumentację projektową jest ryzykowne. Zazwyczaj prowadzi do opóźnień, pogorszenia jakości,  przekroczenia budżetu i stresującej atmosfery na budowie. Inwestor który przedłoży wadliwy projekt wykonawcy robót, może ponieść konsekwencje finansowe dodatkowych prac oraz musi liczyć się z możliwością opóźnień.   


Jako projektanci doskonale wiemy jak ważne jest świeże spojrzenie na dokumentację oraz wnikliwe jej sprawdzenie przed rozpoczęciem budowy. Nasza uwaga skupia się również na koordynacji konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, aby uniknąć kolizji na budowie.


Zapewniamy Państwu zespół doświadczonych oraz aktywnie działających na rynku specjalistów, którzy dokładnie i kompleksowo zweryfikują dokumentację projektową pod kątem:


  • kompletności

  • błędów merytorycznych

  • braków koordynacji międzybranżowej

  • zgodności z obowiązującymi przepisami i normami

  • możliwości optymalizacji

  • kolejności budowy