Badania

slider imageslider imageslider image
badania

Przeprowadzamy badania

Wykonujemy badania geotechniczne i laboratoryjne, a także przeprowadzamy odkrywki. Badamy podłoże gruntowe, wytrzymałości murów i betonu, stopień zużycia stali, grubości powłok, stopień korozji drewna. Wykonujemy także dokumentację geologiczno-inzynierską wraz ze wszystkimi czynnościami formalno-prawnymi.  Badania zlecamy współpracującym z nami doświadczonym firmom. Bierzemy na siebie ich koordynację, uzgodnienia i rozliczenia,

a także dbamy o jakość.