Hala magazynowa z częścią biurową i usługową w miejscowości Lesznowola

Kenpol

Opis realizacji

  • Etap: projekt budowlany
  • Lokalizacja: ul. Jedności w miejscowości Lesznowola 
  • Wielkość: ok. 1 700 m2

 

 

Zakres opracowania:

 

Projekt budowlany i wykonawczo – warsztatowy konstrukcji stalowej hali magazynowej z częścią biurową i usługową w miejscowości Lesznowola.

 

Opis inwestycji:

 

Przedmiotem inwestycji była budowa hali magazynowej z częścią biurową i usługową w miejscowości Lesznowola. Budynek został zaprojektowany w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 19x88m. Obiekt został podzielony na 3 części:

a) Część magazynową – została zaprojektowana jako obiekt o konstrukcji stalowej oparty na planie prostokąta o wymiarach w planie ok. 19.5m x 41m oraz wysokości w kalenicy ok. 15m. Wzdłuż dłuższych boków hali projektuje się spore wspornikowe zadaszenia o wysięgu ok. 6.2m poza obrys hali.

b) Część sprzedażową – zaprojektowana została w konstrukcji żelbetowo – drewnianej. Hala sprzedażowa projektowana na planie prostokąta o wymiarach w rzucie poziomym 19×36,6m. Maksymalna wysokość hali do spodu dźwigarów wynosi 6,91m.

c) Część biurowo-socjalną zaprojektowana została jako budynek o konstrukcji ścianowo – szkieletowej. Wymiary w rzucie poziomym wynoszą 10,27×19,94m

 

 

Klient:

Łukasz Górzyński

UKR BUD Sp. z o.o.

Zobacz także

Poznaj nasze wszystkie realizacje!