Projektowanie

KMT2

Oferujemy

  • projekty konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowanych

  • projekty warsztatowe konstrukcji stalowych

  • projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych *

  • ekspertyzy i opinie konstrukcyjne istniejących obiektów

  • weryfikację projektową

  • optymalizację projektów pod względem kosztów

  • doradztwo w zakresie rozwiązań projektowych

  • nadzór autorski oraz inwestycyjny* Obejmują instalacje:  wentylację, wod-kan, grzewcze, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, oświetlenia zewnętrznego, zasilających odbiory technologiczne, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, zasilających urządzenia wentylacyjne i sanitarne, uziemień i ochrony przeciwporażeniowej, odgromowe, okablowania sieci strukturalnej (telefoniczno-komputerowej), sygnalizacji pożarowej SSP, dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej DSO, sterowania oddymianiem klatek schodowych, przyzywowej, kontroli dostęput, telewizji kablowej

Gwarantujemy

bo jesteśmy najlepsi

szybkie dostarczenie projektów oraz informacji

rzetelne, szczegółowe opracowania

konkurencyjną cenę

kompleksowe i elastyczne podejście

tanie rozwiązania, ograniczające wpływ na środowisko

brak ukrytych opłat

Posiadamy ubezpieczenie OC do wysokości 1 000 000 zł osobno dla każdej z branż. 


Realizujemy projekty na terenie całej Polski oraz za granicą. Posługujemy się płynnie językiem angielskim w mowie i piśmie. Współpracujemy ściśle z projektantami instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz z rzeczoznawcami.

Zapraszamy do współpracy!