Nadzór Inwestorski

praca

Kompleksowy nadzór wszystkich branż

Świadczymy kompleksowe czynności nadzoru inwestorskiego wszystkich branż (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne).

Posiadamy zespół doświadczonych inżynierów ze wsparciem aktywnie działającego biura projektowego. Jesteśmy na bieżąco z aktualnymi normami PN-EN, obowiązującymi przepisami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. 

  

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu

  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych

  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad

  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych

  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania

  • kontrolę rozliczeń robót na budowie